• фейсбук
  • Linkedin
  • youtube
  • РНК нестабилност, как да се направи качествен контрол?

    РНК нестабилност, как да се направи качествен контрол?

    Добре известно е, че в централната догма РНК е транскрипционният медиатор между ДНК и протеиновата експресия.В сравнение с откриването на ДНК, откриването на РНК може по-обективно да отразява генната експресия в организмите.Експериментите, включващи РНК, включват: qRT-PCR, RNA-Seq и fusi...
    Прочетете още