• фейсбук
  • Linkedin
  • youtube
банер
  • Foreasy РНКазен инхибитор

    Foreasy РНКазен инхибитор

    Нов инхибитор на РНКаза, получен от мишка, експресиран в бактерии, създадени от E. coli, използвайки технология за генна рекомбинация.Инхибиторът инхибира активността на РНКаза чрез неконкурентно комбиниране с РНКаза 1:1, като по този начин защитаваРНКцялост и може ефективно да инхибиранаРНКаза A, B, C  активност, но не и РНКаза Т1, Т2, Н и т.н.; Тя е обратима на свързването на РНКазен инхибитор и РНКаза, и комплексът може да бъде дисоцииран от урея и сулфхидрилни реагенти, така че РНКазата се ренатурира и инхибиторът е необратимо инактивиран.

    чужда сила