• фейсбук
  • Linkedin
  • youtube
банер
  • Foreasy M-MLV обратна транскриптаза

    Foreasy M-MLV обратна транскриптаза

    Обратната транскриптаза Foreasy M-MLV е нова обратна транскриптаза, експресирана в създадени от E. coli бактерии, използвайки технология за генетична рекомбинация.Това е рекомбинантна ДНК полимераза, която синтезира комплементарна ДНК верига от едноверижна РНК, ДНК или хибрид РНК:ДНК.Той няма активност на РНКаза Н, силна стабилност, силен афинитет към РНК и висока чувствителност на откриване.

    чужда сила